автоматично

 • 11АВТОМАТИЧЕСКИЙ — АВТОМАТИЧЕСКИЙ, автоматическая, автоматическое. 1. Самодействующий, являющийся автоматом. Автоматическое ружье. 2. (в качестве кратк. употр. автоматичен, автоматична, автоматично). Бессознательный, непроизвольный. Автоматическое движение. Это… …

  Толковый словарь Ушакова

 • 12автоматически — безотчетно, бессознательно, механично, непроизвольно, автоматично, машинально, автоматом, механически, автопилотом Словарь русских синонимов. автоматически см. машинально Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русск …

  Словарь синонимов

 • 13безотчетно — См. невольно... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. безотчетно чутьем, сам не сознавая, стихийно, панически, инстинктивно, сам того не сознавая, не отдавая себе отчета,… …

  Словарь синонимов

 • 14машинально — См. невольно... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. машинально бессознательно, невольно, механически, механично, автоматически, автоматично; непроизвольно, автопилотом,… …

  Словарь синонимов

 • 15механически — См …

  Словарь синонимов

 • 16непроизвольно — См. невольно... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. непроизвольно напрасно, невольно; рефлективно, автоматически, рефлекторно, инстинктивно, безотчетно, автоматично,… …

  Словарь синонимов

 • 17автовідповідач — а/, ч. 1) Пристрій для автоматичної передачі телефоном інформації, попередньо записаної на магнітну стрічку. 2) спец. Пристрій, який автоматично відповідає на запит системи …

  Український тлумачний словник

 • 18автоматизований — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до автоматизувати. || автоматизо/вано, безос. присудк. сл. 2) прикм. Який виконує виробничі процеси за допомогою автоматичних приладів, машин. || Який здійснюється автоматично. •• Автоматизо/вана систе/ма… …

  Український тлумачний словник

 • 19самописний — а, е. Який автоматично робить які небудь записи. •• Самопи/сна ру/чка ручка з уміщеним у її корпусі резервуаром для чорнила чи пасти, які автоматично надходять під час писання …

  Український тлумачний словник

 • 20ставник автоматичного вальцювання гільз — Syn: ставник автоматичної прокатки гільз, стан автоматичного вальцювання гільз, стан автоматичної прокатки гільз …

  Словарь синонимов металлургических терминов